Salarisadministratie

Naast het berekenen van het salaris, is bij het terugkerende proces van loon- en salarisverwerking een gedegen kennis vereist van onder meer: de van toepassing zijnde CAO’s, collectieve verzekeringen, verzuimproblematiek, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Op al deze gebieden kunnen wij u tot dienst zijn. Uw salarisverwerking kan in zijn geheel aan ons worden uitbesteed.

Salarisverwerking

Salarisberekening:

  • Per week
  • Per 4 weken
  • Per maand

Aangiftes en afdrachten van:

  • Loonbelasting en premies
  • Inkomstenbelasting