Projectadministratie

Raadhuys Informatiegroep is gespecialiseerd in bouwgerelateerde ondernemingen. In die branche zien we voor projecten steeds vaker bouwcombinaties ontstaan die de uiteindelijke bouwwerkzaamheden gaan verrichten.
Speciaal voor deze bouwcombinaties kunnen wij, als onafhankelijke partner, de volledige administratieve taken op ons nemen.

Projectadministraties

  • Inlezen van begrotingen
  • Projectbewaking en – rapportage
  • Urenverantwoording
  • Inkoopadministratie
  • Wet Keten Aansprakelijkheid (onderaanneming)
  • Facturatie of termijnfacturatie
  • Verplichtingenadministratie
  • Waardering van de onderhanden werkpositie
  • Nacalculatie